Az angol példa

A motoros érdekvédelem, illetve a motorkerékpárosokra vonatkozó kormányzati stratégia külföldi tapasztalatairól olvasgattam a napokban cikkeket az interneten. Kíváncsi voltam rá, hogy más országokban mi izgatja a társadalom motoros felét, illetve hogyan kezelik azokat a kérdéseket, amelyek elsősorban a másik felét tartják izgalomban, mint például a a hangszennyezés, a speedelés, az erdők csendjét felverő és a mezőket felszántó krosszosok meg quadosok.

 A levél

Időről-időre felbukkannak olyanok, akik a motorosok nagy kérdéseire megpróbálnak válaszokat keresni. Volt olyan csoport, amely ezt üzleti alapon kísérelte meg és tagdíjból próbálta fenntartani a tevékenységét, vagy speciális kedvezményeket ígérő kártya kibocsátásával próbálkozott finanszírozni a működését. Volt aki a sport felől közelített és vannak, akik az utcára viszik a kérdéseket és az erődemonstrációra alapozva kezdenének lobbizni. Az azonban nyilvánvaló, hogy a dolog sokunkat foglalkoztat. A napokban például az alábbi levelet kaptam:

Üdvözletem
Motoros klubvezető, motoros érdekvédelmi elnök, motoros szövetségi elnök!Az elmúlt 25 év alatt motoros érdekképviseletek, szövetségek alakultak ill. „működnek” (pl. MMSZ stb.) Ideje volna ma már ténylegesen létrehozni vagy a meglévőkkel egyeztetve egy valóban működő motoros érdekvédelmi szövetséget megteremteni közös akarattal. Javaslom, hogy egy évben egy vagy több alkalommal országos motoros összgyűlést lenne szükséges szervezni. Az országos összgyűlésen megbeszélésre javasolt témakörök:Melyik szövetség képviselné a motorosokat

 • Az adózással kapcsolatos gondok
 • KRESZ szabályok módosítása
 • VÁM – problémák
 • Autópályadíjak
 • Környezetvédelmi feladatok
 • Arányos biztosítások

Válaszokat és további javaslatokat várok.

Budapest, 2007. március 9.

Sztrakay Jack

Turul Harley-Davidson Club Hungary
1780, Budapest Pf. 51.; Tel.: (06-1)207-0040; Email: t.h-dch@freemail.hu

A gondolataimat egyszer régen már én is összefésültem egy  cikkben, amely elsősorban önző szempontjaim szerint a motoros turizmus kapcsán született. A cikket a 2004-ben alakult MMK-nak szántam megfontolásra, amely azóta ugyanúgy eltűnt, mint  elődei az MMSZ, majd 2003-ban a MAMS Motoros Klub.  A cikk itt olvasható:   MOTORSTURALINK!

Szívemből kívánom, hogy Jack nagyobb sikerrel járjon és a motorosok érdekképviselete egy napon elérje ugyanazt a színvonalat, amit a hazai autósoké, vagy méginkább azt, amit a német, vagy angol motorosoké elért. Igyekszem hozzájárulni annyiban, hogy bemutatok egy példát arra, hogy máshol ugyanezt hogy csinálják. Az angol példa azért különösen szimpatikus számomra, mert itt a kormányzat kezdeményezett és hozott létre olyan munkacsoportokat és fórumokat, amelyek részt vettek a kormányzati motorkerékpár stratégia megalkotásában.

 Az angol példa

Az Egyesült Királyság kormánya 1999-ben megalakítottata az Advisory Group on Motorcycling (Motorozás Tanácsadó Testület, AGM) nevű munkacsoportot. A munkacsoport ajánlásai a következő dokumentumban olvashatók:   

Az AGM ajánlásai alapján az Egyesült Királyság Közlekedési Minisztériuma 2005. februárjában bocsátotta ki a “The Government’s Motorcycling Strategy“, azaz “A kormány motorkerékpár stratégiája” című anyagát ( www.dft.gsi.gov.uk Product code 45RRLG02328).

Ezt a dokumentumot a minisztérium kezdeményezése alapján (!) működő National Motorcycle Council (Országos Motorkerékpár Tanács, NMC) készítette el. Ebben a tanácsban a motorkerékpározással kapcsolatos hivatalos szervezetek és szövetségek képviseltetik magukat (gyártók, forgalmazók, oktatók, sportolók szövetségei és civil szervezetek).

 A fő témakörök

Az 56 oldalas dokumentum tartalomjegyzéke önmagában is átfogó képet nyújt az érdekeltek által fontosnak tartott témakörökről.

Motorozás – történeti áttekintés

 • A motorozás az utóbbi években
 • Motorkerékpáros statisztikák
 • A kormányzat viszonya a motorozáshoz

A környezet

 • Káros anyag kibocsátás
 • Zaj
 • Közlekedési dugók

Infrastruktúra és közlekedésszervezés (KRESZ)

 • Tervezés
 • Parkolás
 • Tervezési szabványok és helyi közlekedési tervek
 • Tömegközlekedési tervek
 • Közlekedésszervezés
 • Motorkerékpár a buszsávban
 • Előretolt stopvonalak

Motorkerékpár és motoros felszerelés

 • Műszaki tervezés
 • Felszerelés és ruházat
 • Látás és láthatóság
 • Dízel olaj foltok
 • Kulturált motorozás

Az emberi tényező

 • Baleseti trendek
 • Balesetek és baleseti okok
 • Vizsgáztatás és oktatás
 • Vezető feljesztés és sebességtudat
 • Oktatás és kiadványok

Szabálysértés, bűnözés

 • Szabálytalanságok
 • Lopás
 • Adófizetési fegyelem
 • A kötelező biztosítás befizetésének elmulasztása

Adózás

 • Jármű birtoklási adó (nálunk jelenleg teljesítményadó)
 • ÁFA

Akcióterv

A hazai helyzet most 2007-ben persze tartalmazhat több lényeges kérdést, ami a fentiekből kimaradt, ugyanakkor mintaértékűnek tartom a dokumentum komplex közelítését a motorozással kapcsolatos problémákhoz, amely kicsit tágabb, mint a motorosok problémái.

 Akcióterv

A kormányzati stratégiából kiemeltem a feladatokat. Ezek többsége a mai hazai környezetben is példa értékű lehet, míg néhány dolog, mint a gyártókra vonatkozó ajánlások nyilván kevésbé lennének importálhatók.

Motorozás – történeti áttekintés

 • A motorozással kapcsolatos statisztikák kibocsátása és rendszeres frissítése.

A környezet

 • A gyártók részesítsék előnyben a környezetvédelmi szempontból jobb motorkerékpárokat és csökkentsék a káros anyag kibocsátást.
 • Kampány a gyártók, kereskedők és motoros szervezetek részvételével annak érdekében, hogy a tulajdonosok betartsák a zajártalommal kapcsolatos rendelkezéseket.

Infrastruktúra és közlekedésszervezés (KRESZ)

 • Az Autópálya ügynökség a motorkerékpárosok speciális igényeit is vegye figyelembe a Biztonsági Akciótervek elkészítésekor.
 • Az utak műszaki kialakításának a szabályozása a Közúti Közlekedésmérnökök Szövetségének a közreműködésével.
 • Az útfelújításokra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata a motorkerékpárosok igényeire tekintettel.
 • Biztosítani, hogy a motorkerékpárosok igényeit a közlekedés tervezési dokumentumokban folyamatosan figyelembe vegyék.
 • Ajánlás az önkormányzatoknak a motorkerékpáros közlekedés igényeinek a figyelembe vételére.
 • A regionális közlekedési tervek áttekintése és irányelvek kidolgozása a motorozásra tekintettel.
 • Felülvizsgálni a buszsávban való motoros közlekedés engedélyezésének a lehetőségét.
 • Hatástanulmány a motorosoknak az előretolt stopvonalhoz engedéséről (az előretolt stopvonalat a lámpánál csak a kerékpárosok használhatták).

Motorkerékpár és motoros felszerelés

 • A motorkerékpárokra vonatkozó európai kutatási program, a MAIDS projekt eredményeinek figyelembe vétele a motorkerékpár gyártásban. (A MAIDS a Motorkerékpár balesetek tanulmányozása alapján készített 2004-es jelentés, Motorcycle Accident In-Depth Study.)
 • Tanulmányozni egy a motorkerékpárokra vonatkozó biztonsági minősítési program lehetséges hatását a balesetmegelőzésre (itt az EuroNCAP-hoz, az autók biztonsági minősítéséhez hasonló minősítési rendszer bevezetésére gondolnak).
 • A motorkerékpár gyártók és kereskedők kezdeményezéseinek támogatása a fékrendszerrel kapcsolatos ismeretek terjesztésére. A rossz minőségű fékbetétek okozta baleseti veszélyek kivizsgálása.
 • A gumiabroncs vásárlási szokások áttekintése a gyártókkal és forgalmazókkal közösen. Eldönteni, hogy a kockázat elegendően nagy a szabályok (értsd: az ottani KRESZ) módosításához.
 • Felülvizsgálni a nappali világítás és az indexek alkalmazásának hatását a motoros közlekedésbiztonságra.
 • A motoros szervezetek, oktatók és kereskedők kezdeményezéseinek támogatása a helyes bukósisak és öltözék megválasztása érdekében.
 • A motoros civil szervezetek és a gyártók képviselőivel kivizsgálni, hogy a visszapillantó tükrök rossz elhelyezése a motoron milyen kockázatot jelent és hogy befolyásolja a biztonságot.
 • Kutatás az autók első szélvédőjét oldalról határoló ún. “A oszlopok” vastagságának hatásáról a kilátásra. Ha szükséges, akkor az EU megfelelő szervezetéhez fordulni a szabvány módosítása érdekében. (Én egy ideje Renault Lagunát vezetek, annak az A oszlopa egy egész buszt képes eltakarni, nem egy motorost.)
 • A diesel olaj foltok hatásának kivizsgálása, megoldások kidolgozása.
 • A gyártók és a kereskedők felhívása, hogy a sportmotorok mellett nagyobb figyelmet irányítsanak az egyéb modellekre. (Az angolok sok speed motort vásárolnak).

Az emberi tényező

 • A motorkerékpáros baleseti statisztikák folyamatos nyomonkövetése és elemzése.
 • Kutatási program a motorkerékpáros balesetek okának mélyebb felderítésére, a fáradtság, a motorozni tudás, viselkedési normák hatásának elemzésére.
 • A gépjárművezetői vizsgán nagyobb hangsúlyt kell fektetni a motorkerékpárral közlekedők biztonságára.
 • Kutatás a vizsga előtti és utáni motorkerékpár vezetői tanfolyamok eredményességéről, a legeredményesebb oktatási gyakorlat fontosabb elemeinek a szabványosítása.
 • A vizsga előtti oktatás felülvizsgálata a biztosabb vezetői tudás és a jobb vizsgaeredmények elérése érdekében.
 • A gépjárművezető oktatás gyakorlatának áttekintése és az EU jogosítványokra vonatkozó (akkor új) direktíváihoz való igazítása.
 • A DSA (Gépjárművezető-biztonsági szövetség) dogozzon ki interaktív oktatási anyagokat, amelyek otthoni tanulásra is alkalmasak.
 • A DSA dolgozzon ki ajánlásokat a motoros vizsga utáni oktatásra a jogosítvánnyal rendelkezőknek, elsősorban azoknak, akik friss jogosítvánnyal rendelkeznek, nagyobb motorra ülnek át, vagy hosszabb idő után kezdenek el ismét motorozni.
 • A motoros oktatók oktatásának és minősítési rendszerének kidolgozása.
 • A DSA vitassa meg az oktatókkal kapcsolatban bevezetendő rendelkezéseket. Kötelező regisztrációt kell bevezetni.
 • Biztosítási diszkontok, bonusz programok a jobban képzett motorosok számára. A motoros oktatásokon való részvétel figyelembe vétele a biztosítási díj megállapításakor.
 • Az autósoknál már bevezetett “Pass Plus”, azaz vizsga utáni emelt szintű vezetői oktatási modell bevezetése a motorkerékpárosokra is. (Az ilyen tanfolyamot elvégzők kötelező biztosítási díjkedvezményt kapnak.)
 • Lehetőség a balesetet okozó vezetők büntetésének enyhítésére abban az esetben, ha önként a maguk által finanszírozott vezetői továbbképzésen vesznek részt.
 • Kutatás és ajánlások a sebességtudat oktatására. (Ilyen tanfolyamokra küldhetik a rendőrök a kisebb sebesség túllépést elkövetőket.)
 • A KRESZ felülvizsgálata a sérülékeny úthasználók (motorosok) érdekeit figyelembe véve.
 • Felülvizsgálni a közlekedésbiztonság lehetséges beépítését az érettségibe.
 • Felülvizsgálni a sport szponzorációban való részvételt a közlekedésbiztonsági üzenetek közvetítése érdekében.
 • Reklámstratégia a a legveszélyesebb közlekedési helyzetek elkerülésére.
 • Közlekedésbiztonsági eseménynaptár kiadása.
 • Az összes szereplő bevonásával megvizsgálni, hogy mit tehetünk közösen a felelőtlen vezetői magatartás elkerülése érdekében.

Szabálysértés, bűnözés

 • A helyi motorvezetői oktatások és a rendőrségi programok támogatása a szabályok betartatása érdekében.
 • Ajánlások kidolgozása a motorlopások elkerülése érdekében. A biztosítókkal együtt kivizsgálni a motorok autókhoz hasonló biztonsági kategorizálásának esetleges előnyeit.
 • Ajánlások kidolgozása a kötelező biztosítás nélkül motorozók kiszűrésére vonatkozóan a Greeaway report alapján.

Adózás

Befejezésül az adózás rendjéről szóló új rendelkezéseket olvashatjuk. Eszerint az adót a hengerűrtartalom alapján szabják ki a 0-150-400-600 és felette tartományokban (15, 30, 45, 60 GBP/év). Megvizsgálták és elvetették az adó csökkentését abban az esetben, ha a vezető továbbképzésen vett részt, viszont erre vonatkozóan a biztosítási díjak csökkentését javasolják. Az ÁFA csökkentését a védőruházaton szintén elvetették, ugyanakkor a kötelező bukósisak után nem kell ÁFA-t fizetni.

A fentiekből nekem kicsit kimaradt a környezetvédelem és a quadozás, illetve a krosszmotorozás viszonyának részletesebb áttekintése. Az Egyesült Királyságban kevesebb gond van az autópálya díjakkal, a vámszabályokkal és a regisztrációs adóval, amelyek nálunk fontos témák.

Mindent összevetve azonban a példa tanulsága számomra, hogy ha megvan a minimális kormányzati akarat és egy kis koordinációs készség, akkor a motoros társadalom képviselete összerendezhető egy munkaképes csoporttá, amely értelmes javaslatokat tud kidolgozni az egész motoros közösség érdekében úgy, hogy közben a közösség másik fele is azt érezheti, hogy nyert valamit – több hazatérő motoros fiút, férjet, apukát, javuló közlekedési kultúrát. Talán mindez nem is kerülne olyan sokba, hiszen számtalan jó példa van előttünk. Beszélgetni kéne róla, egy kicsit többet, egy kicsit több tisztelettel egymás iránt.

Agárdi György, 2007, március 13.

Tags:

Még nincs komment.

Szólj hozzá!