Az MKMK Kemencén

A Magyar Keresztény Motoros Közösség május első hétvégéjén tartotta találkozóját Kemencén. A résztvevők beszámolóit összefoglalva szeretnék röviden írni az eseményről:

Természetesen a helyszínre vezető út mindenkinek másképp zajlott, különösen az ország távolabbi pontjairól érkezőknek. Sanyi nem sokkal szegedi indulása után egy defekttel „indított”. De egy hosszabb út motoron mint tudjuk szép élményekkel gazdagít, példa erre Kornél és felesége, Anna útja, akik Bodrogról indultak (ők szombaton jöttek) egy Moto Guzzi Californiával és egy Yamaha Zeal nyergében. Kora reggel a napfelkelte kísérte útjukat, majd 5 óra motorozás után érkeztek meg. Erről az jut eszembe, hogy mikor gurul alattam a gép, és érzem ahogy a felbukkanó Nap ereje kezdi felmelegíteni a reggeli hűvösséget, olyankor mindig azt gondolom, Isten éppen rám mosolyog. Ilyenkor én is elmosolyodok a sisak alatt.

 

 (Persze a hosszú utat lehet még hosszabbá is tenni, a Kemencére vezető út például Párkányon keresztül is abszolválható.)

Szálláshelyünk az ifjúsági tábor faházaiban volt, csodálatos környezetben, az oldalt csörgedező hegyi patak pedig nem csak még hangulatosabbá tette az idillt, hanem tökéletesen megfelelt a már előre beszerzett szőlőnedű behűtésére is.

Szombaton házigazdánk, Szilárd Sporijának dübörgése volt az ébresztő, mentségére szolgáljon, hogy a vendégek reggeli étvágyának enyhítésé céljából indult korán a településre. Reggeli után a létszám tovább bővült, majd elindultunk egy kisebb túrára, mely keresztül gyönyörű helyeken vezetett keresztül és szép látnivalókban bővelkedett és végcélja az ipolytölgyesi gyermek otthon volt. Az utat még egy elkószált kutya meglelése és pártfogása tetté színesebbé, ennek feladatát Noémi igen szívesen látta el.

Az otthon lakói nagy lelkesedéssel fogadtak bennünket és mikor Csaba a BMW nyergében elvitte az első vállalkozót egy körre, őszintén együtt örültek. Aztán jöttek a többiek és az újabb körök a motorok nyergeiben. Borzasztóan élvezték, de ki nem? Akit ez egyszer megérint és kicsit is fogékony, sosem szabadul. Az intézet lakóinak mondhatni egy életre szóló élményt okoztunk. A súlyos mozgássérültek, akiket felültettünk a mocikra, még soha nem éltek át ilyesmit…ők nagyon ritkán „léteznek” tolókocsi nélkül, még ha pár percre is, de megszabadultak „börtönükből”. Kaphatnak nagyobb ajándékot? Szilárd bátyja, Laci elmondása szerint – ki feleségével, Katival dolgozik az intézetben – máris arról beszélnek a gyerekek, hogy mikor találkoznak ismét motorosokkal, szeretettel hívnak a június 30.-i gyereknapra, Ipolytölgyesre. Formanek Tamás, az intézet igazgatója is köszönetét fejezte ki és nagyon értékelte szolgálatunkat. Maradandó és nagy élményt jelentett számunkra is az ott eltöltött idő. Kornél, aki már sokszor találkozott halmozottan sérült emberekkel, mondta, hogy ez valahogy más volt. Öröm sugárzott az arcukról. Felesége Anna szintén úgy készült, hogy tudta, oda megyünk, és szeretetett közvetítsen feléjük. Viszont nekik ezt sokkal jobban sikerült megvalósítani. Motorozás végeztével meghallgattuk azokat a dalokat, amikkel csak nekünk készültek már egy hete. Amikor elénekelték ezt a két dalt, hála fogalmazódott meg szívünkben Teremtőnk felé Laciért és Katiért, kik őket segítik.

A találkozás rádöbbent, hogy mennyire természetesnek vesszük az egészségünket. Ez ilyenkor felértékelődik bennünk, és igazán hálát adhatunk ezért Istennek.

Este Kemencén a helyi vendéglőben vacsoráztunk, a monszun-szerű eső így már fedett helyen ért minket. Egy kis vidámságra adott okot még az étlapon szereplő „kemencei zsivány buksza” mibenlétének kiderítése, de állítom, akik azt választották, nem jártak rosszul.
Este még kicsit összeültünk beszélgetni, megkóstoltuk a patakban hűtött bort, majd nyugovóra tértünk. Reggel a Screamin’ Eagle tudatta velünk, hogy hamarosan megérkezik a reggeli alapanyaga is.

Majd vasárnap délelőtt a helyi közösség istentiszteletére indultunk, ahol sok szeretettel fogadtak. Nagyszerű volt részt venni a dicsőítésben és az igehirdetésben, és megérteni az ÜZENET-et. Itt pár szóban bemutatkoztunk a közösség tagjainak és beszéltünk Motoros Közösségünkről; Zoli itt fogalmazta meg, amit előző nap éreztünk: a gyerekek látogatása, a szeretetben való szolgálat nekünk nagyobb élmény volt talán, mint nekik.

A közös ebéd elfogyasztása után búcsút intettünk egymásnak és békével, örömmel szívünkben hazaindultunk. Volt, aki még megpróbáltatás ért (letört kuplungkar), de Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Őszinte hálával köszönöm Urunknak ezt a csodálatos hétvégét, amivel megajándékozott minket!

Nagy szeretettel várunk minden olyan hívő és nem hívő motorost, aki szeretne velünk megismerkedni. Szállásigénnyel kérem, hogy a drbig-club@freemail.hu címen jelentkezzetek.

Augusztus elejére is szeretnék egy érdekes programot figyelmetekbe ajánlani, mely nem a mi szervezésünk, de szeretnénk részt venni rajta:

Augusztus 4., Szentkútvölgye – zarándoklat. Motorosokat is várnak, bővebb infó itt: http://szentkutvolgye.uw.hu/index2.html

Az alábbiakban olvashatjátok közösségünk kitűzött céljait, küldetés nyilatkozatunkat, illetve hitvallásunkat.

Magyar Keresztény Motorosok Közössége
MKMK
Küldetésnyilatkozata

Keresztény motorosok vagyunk, akik életüket Istennek szánták, akik kezüket motorjuk kormányára tették, és nem hátrafelé, hanem Jézus Krisztusra, Isten Fiára néznek, mert megszabadított bennünket a bűn (céltévesztés) terhe alól. Szabadságra hívott el minket, mert az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat. (Galatákhoz írt levél 5:13; Jakab levele 1:25 és 2:12)

Keresztények vagyunk, mert:
– Jézus Krisztusban hiszünk (János evangéliuma 1:12)
– újonnan születtünk (János evangéliuma 3:7)
– a Szentlélek (Szentszellem) vezet minket (Római levél 8:14)
– életünkben meglátszik a Szentlélek gyümölcse (Galatákhoz írt levél 5:22)

A keresztény (keresztyén) elnevezést három helyen találjuk a Bibliában: Apostolok cselekedetei 11:26; a 26:28 és Péter első levele 4:15-16. verseiben.

Megalakulásunk célja:

A Magyar Keresztény Motorosok Közössége (MKMK) felekezetközi szerveződés. Tagjai különböző keresztény gyülekezetekhez tartoznak, de mindannyian Jézus Krisztust személyes Megváltónknak valljuk. Az Isten Igéjében, a Bibliában meghatározott értékrendhez igyekszünk igazítani mindennapi életünket. (Galatákhoz írt levél 5:26-26)

Közösségi munkánkban az alábbi idézetnek fontos üzenete van:

„A legfontosabb dolgokban egységre,
a kevésbé fontos dolgokban szabadságra,
és minden dolgunkban szeretetre kell törekednünk!”

„Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat.”

Célunk alternatívát kínálni azoknak a motorosoknak, akik nyitottak a tömegek által követett értékrendtől eltérő szabadság és öröm megismerésére. Szívesen osztjuk meg bárkivel az Örömhírt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus személyes életünkben végzett munkájáról.
Célunk találkozókat és túrákat szervezni, hogy baráti kapcsolatok jöjjenek létre, hogy épülhessünk Isten szeretete és egymás hite által mint keresztény motorosok, és váljunk késszé és alkalmassá a motoros társadalomban is a legértékesebb kincs: az evangélium (örömhír) bátor képviselőivé.

Tervezünk túrákat karitatív célokkal is, mely során meglátogatunk olyan intézményeket, ahol az ott élők számára jelenlétünkkel örömet szerezhetünk, adományainkkal pedig segítséget nyújthatunk.

Célunk, hogy a környezetünkben és a motoros társadalomban propagáljuk a szabályos, biztonságos, kulturált és felelősségteljes motorozást. Szükséges ebben is példát mutatnunk! Tanuljunk egymástól Krisztusi módon élni a világban, és helyesen motorozni a forgalomban.

A Magyar Keresztény Motorosok Közössége (MKMK) teljességgel független minden politikai párttól és mozgalomtól.

AZ MKMK
HITVALLÁSA

Amiben hiszünk:

1. Hisszük, hogy a Biblia Isten Igéje, teljes egészében Isten kinyilatkoztatása.

2. Hiszünk az egy Istenben, aki öröktől fogva létezik három személyben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben – aki teremtette a mennyet és a földet.

3. Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, szűztől történt születésében, bűntelen életében, a bűnös ember helyett történt váltsághalálában. Hiszünk testben való feltámadásában, mennybemenetelében és abban, hogy ott ül a mindenható Atya Isten jobbján és visszajön hatalommal és dicsőségben mindenki által látható módon.

4. Hiszünk a Szentlélekben, aki bűnbánatra juttatja az Isten nélkül élő embereket, így megtérésre vezeti, újjászüli és a megváltás ajándékában részesíti a Jézus Krisztusban hívőket.

5. Hiszünk a lelki növekedés fontosságában, melyet segít a Jézus Krisztussal elmélyülő személyes kapcsolat és a neki való engedelmesség, az Ige megismerése és megtartása, a buzgó imádság, más keresztényekkel való szeretetteljes közösség, a még hitre nem jutott embereknek való bátor vallástétel, az önmegtagadással végzett szolgálat, a Krisztusért felvállalt szenvedés, a gonosz szellemi erőkkel való konfliktusok megharcolása.

6. Hiszünk a test feltámadásában. Hisszük, hogy Jézus Krisztusban megváltottak az örök életre, a kegyelmet visszautasítók ítéletre támadnak fel.

7. Hiszünk az egyetemes keresztény egyházban, akinek feje Jézus Krisztus, és felekezeti hovatartozástól függetlenül tagjai azok a hívők, akik hitüket Jézus Krisztusba vetették, megtértek bűneikből és újjászülettek. Elfogadjuk és valljuk az apostoli hitvallást.

Suzuki DR BIG [drbig-club@freemail.hu]

Tags:

No Responses to “Az MKMK Kemencén”

 1. sheriff november 4, 2007 at 1:37 du. #

  hhhúúúú bááá777eggg!

  Szerintem ez gáz, bár ez lehet h csak az én véleményem. Szerintem a motorozás a motoromról meg rólam szól, nem a hitemről, politikai hitvallásomról, focicsapatomról stb. PONT ezek kikapcsolása miatt ülök motorra. Ti tudjátok…

 2. Géza október 29, 2007 at 2:27 du. #

  És jézusnak milyen motorja volt ?

 3. Krisztián szeptember 24, 2007 at 10:08 du. #

  Mi van?? :-)))

 4. Péter Arpád szeptember 10, 2007 at 7:26 du. #

  Remek leírás! Szeretnék én is veletek tartani a legközelebbi
  kiruccanáson, ha beférnék a csapatba.

 5. Oláh Sándor szeptember 9, 2007 at 11:30 de. #

  Mindenki abban hisz amiben akar, de ez nem a motorosturáról szolt, amit itt összevakeráltatok!!!!!!!!!!

Szólj hozzá!